CZ EN DE HU 
Dveře pro
vestavěné
skříně
Hliníkové
rámečky
Posuvné
rámečky
Clever
cube
Hrany
a úchytkové
profily
LED
sestavy
Hliníkové
podnoží
Světelná
dna

Obchodní podmínky

1. Sortiment

Přehled prodávaného zboží je uveden v platném firemním katalogu, ceníku a na internetových stránkách firmy.

2. Objednávky

Objednávky je možné uplatnit pouze písemně a to formou e-mailu nebo v e-shopu. Na výrobu hliníkových 

rámečků, světelných den a polic si firma vyhrazuje pět pracovních dní. V případně zjevné chyby v ceně zboží může být zakázka dodavatelem stornována. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. U objednávky LTD výplní, je min. odběr 2m².

3. Rozvoz zboží

Zboží je zasíláno sběrnou službou (dále jen „přepravce“) a u zejména křehkého zboží vlastními prostředky dodavatele v rozvozový den. V případě zasílání zboží přepravcem obecně platí, že dodání je realizováno do 24h od naložení u dodavatele. V případě dopravy vlastními prostředky dodavatele je doprava realizována vždy po dohodě zákazníka s dodavatelem.

Pokud nedojde k vykrytí celé objednávky najednou, bude zbylé zboží zasláno v nejbližším možném termínu.

4. Ceny, splatnosti

Ceny jsou uvedeny v platném ceníku firmy. Na tyto ceny lze stanovit slevy na základě objednávky nebo podle měsíčního odběru, po domluvě s vedením firmy či prostřednictvím delegovaného zaměstnance firmy. Obecně platí, že první zásilka je prováděna vždy na dobírku a splatnosti jsou posuzovány individuálně.

V případě prodlení se splácením pohledávek nad 14 dní po lhůtě splatnosti si firma vyhrazuje právo na okamžitou změnu splatnosti nebo na úplné zastavení plnění objednávek.

5. Záruka, reklamace

Před podpisem převzetí zboží/zásilky od přepravce je nutné, aby si příjemce zkontroloval úplnost a správnost obsahu zásilky dle přiloženého dodacího listu nebo přiložené faktury. Po převzetí zboží zákazníkem od přepravce, nebude brán zřetel na reklamace z důvodu povrchového poškození zboží (vztahuje se i na rozbité sklo u Al rámků). SALU Systems, s.r.o. neručí za poškození zboží v průběhu jeho přepravy. Z tohoto důvodu je nutné případné poškození řešit okamžitě s přepravcem a následně písemně informovat prodávajícího.

Vrácení zboží např. z důvodu povrchového poškození eloxovaných povrchů musí být provedeno tak, aby zboží bylo vráceno v bezpečném obalu, profily se navzájem nedotýkaly a byly proložené a zabezpečené proti dalšímu poškození.

5a. Reklamační podmínky (škoda způsobená přepravou)

Odpovědnost za vznik škody

Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost anebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen učinit krátký zápis do zasílatelského příkazu  a požádat přepravce nejpozději při  převzetí zásilky o sepsání Zápisu o škodě.

Jde-li o zjevně neznatelné poškození nebo neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím vydání, rozbalení je příjemce zásilky povinen to sdělit kanceláři přepravce nejpozději do tří dnů po jejím převzetí.

Přepravce se může o poškození u příjemce přesvědčit, případně vyvinout součinnost k sepsání dodatečného zápisu o škodě.

Poškozená zásilka nebo její část může být v případě   uplatnění celé její hodnoty reklamujícím likvidována (příp. použita) až po ukončení reklamace nebo na základě udělení souhlasu povinným. V opačném případě nelze oprávněným uplatnit škodu na zásilce ve výši její hodnoty v době přepravy.

Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody

Odpovědnou za ztrátu nebo poškození zásilky anebo za překročení dodací lhůty je ta právnická osoba, se kterou odesílatel - příkazce uzavřel zasílatelskou smlouvu, nebo podal zasílatelský příkaz a zásilku k přepravě.

Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit písemně do šesti měsíců od vydání zásilky příjemci, jestliže k vydání nedošlo, do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě, jinak toto právo zanikne.

Oprávněným k podání reklamace částečné škody na zásilce v silniční nákladní přepravě je příjemce, při úplném poškození – zničení, nebo ztrátě je odesílatel.

Doklady k uplatnění reklamace

Řádná reklamace musí být doložena následujícími doklady:

 • příslušným dílem ZASÍLATELSKÉHO PŘÍKAZU - ZP(čitelná kopie),při pochybnostech originál
 • zápisem o škodě - ZOŠ nebo jiný zápis, pokud byl sepsán (čitelná kopie), při pochybnostech originál
 • doklad o hodnotě zásilky v době, kdy byla dána k přepravě (dodavatelská faktura), nebo jiné doklady prokazující uplatňovaný nárok.

Pokud oprávněný nedoloží uplatněný nárok co do výše a jeho obsahu, ZASÍLATEL není povinný k zaplacení náhrady škody. 

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • emailem na adresu: reklamace@salu.cz

  • osobně na adrese: SALU Systems, s. r. o., Žihla 992, Jablunkov

Reklamaci nelze vpisovat do poznámky k objednávce!!!

 1. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,

  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),

  • poškození nadměrným zatěžováním,

  • poškození zboží při přepravě PPL, Toptrans (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 3. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

 4. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6. Dopravné

Pro určení výše dopravného je rozhodující fakturační cena bez DPH. Není-li objednávka vykryta zcela a fakturační cena je nižší než dodavatelem požadovaná pro bezplatné zaslání zboží, je rozhodující fakturační cena v případě plného vykrytí objednávky.

Dopravné se neúčtuje v případě dodávek nábytkového kování při překročení fakturační částky 8.000,- Kč. Toto se týká doprav, které směřují od dodavatele na adresu sídla objednatele anebo na adresu provozovny objednatele. Dopravy na jiná jsou dodavatelem zpoplatněny dle tarifů přepravní společnosti, nebo jednotnou částkou 550kč v případě dopravy rozvozem Salu, i když je dosažena a překročena fakturační částka 8.000,- Kč bez DPH. Při doručení zakázky na adresu provozovny rozvozem Salu, fakturace do 8.000,-Kč a rozměrech balíku do 1,4m je dopravné 150,-Kč, nad 1,4m 250,-Kč.

7. Balné

Balné při zasílání zboží přepravními službami DPD a TOPTRANS
- kování – 100 kč bez DPH;  rámky, police – 150 kč bez DPH;  dveře s výplní – 200 kč bez DPH (pouze na vyžádání zákazníka)

Balné při doručení zboží rozvozem Salu

- balné se neúčtuje

8. Vzorky

Vzorky, předváděcí stojany, katalogy a jiné propagační a reklamní prostředky si zákazník může vyžádat na základě písemné objednávky. Jsou poskytovány za úplatu viz  "Eshop-Vzorníky-Podpora prodeje".

                             

Účinnost od 1.března 2017

Kontaktujte nás

SALU Systems, s.r.o.
Žihla 992
739 91 Jablunkov
Hliníkové rámky, světelné police: gsm: +420 733 110 974
e-mail: info@salu.cz
Kování pro posuvné dveře: tel.: +420 558 340 283
e-mail: kovani@salu.cz 

Provozní doba:

Po – Pá: 6:00 - 16:00 hodin

výdej materiálu, pokladna:

do 14:30 hodin

Napište nám
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace